Proeflezen

Onder proeflezen verstaan wij het controleren van een tekst op taalkundige aspecten, een dienst die wij verlenen voor teksten in alle Europese talen. De proeflezer controleert uw tekst op spelfouten, tikfouten en grammaticale fouten, zoals verkeerde verwijswoorden of d-/t-fouten. Hij laat de brontekst bij het proeflezen in principe helemaal buiten beschouwing en pakt hem er alleen bij als hij tekstfragmenten tegenkomt waarvan hij twijfelt of ze wel echt zo bedoeld waren. Verder brengt de proeflezer nauwelijks stilistische wijzigingen aan. Wilt u vertaalfouten uitsluiten of juist wel stilistische verbeteringen laten aanbrengen? Dan kunt u uw tekst beter laten reviseren of redigeren. Onze professionele proeflezers zorgen ervoor dat uw tekst taalkundig staat als een huis.

Weet u niet goed of u voor uw tekst het beste voor proeflezen, reviseren of redigeren kunt kiezen? Neem dan gerust even contact met ons op.