Redigeren

Bij het redigeren van teksten of vertalingen voeren wij dezelfde taalcontroles uit als bij proeflezen en reviseren, en nemen we bovendien de stijl grondig onder de loep. Wij vergelijken de bron- en doeltekst, en verbeteren eventuele vertaalfouten. Vertaalfouten kunnen ontstaan wanneer de vertaler een fragment in de brontekst verkeerd heeft begrepen, iets heeft weggelaten in de vertaling of juist iets heeft toegevoegd wat niet in de brontekst stond. Verder controleren we uw tekst uiteraard op spelfouten, tikfouten en grammaticale fouten, zoals verkeerde verwijswoorden of d-/t-fouten. Uw tekst wordt voorzien van grondige stilistische verbeteringen, waarbij sommige stukken in zijn geheel worden herschreven.

Weet u niet goed of u voor uw tekst het beste voor proeflezen, reviseren of redigeren kunt kiezen? Neem dan gerust even contact met ons op.