Reviseren

Bij het reviseren van teksten of vertalingen voeren wij dezelfde controle uit als bij het proeflezen, maar wordt er ook tijd en aandacht besteed aan een lichte upgrade van de stijl. Wij zorgen ervoor dat uw tekst vloeiend loopt (bijvoorbeeld door zinnen te splitsen of juist samen te voegen, de beeldspraak te verbeteren, specialistische terminologie consistent te gebruiken en algemene taal voldoende af te wisselen, etc.). Als er een brontekst aanwezig is en u de tekst dus zelf heeft vertaald of eerder door een andere aanbieder heeft laten vertalen, vergelijken wij uw tekst met de brontekst en corrigeren we eventuele vertaalfouten. U kunt van tevoren uw stijl- en terminologievoorkeuren doorgeven, zodat wij de tekst op uw wensen kunnen afstemmen. Zijn er voor uw tekst grondige stilistische verbeteringen nodig, waarbij sommige stukken zelfs volledig herschreven moeten worden? Dan kunt u uw tekst beter laten redigeren.

Brontekstoptimalisatie is een dienst die ook onder reviseren valt. Wij raden u aan om uw brontekst te laten optimaliseren als u een tekst wilt laten vertalen die niet vloeiend loopt en/of mogelijk nog wat onduidelijkheden bevat, waardoor misverstanden kunnen ontstaan die ertoe leiden dat de doeltekst niet helemaal aansluit op wat u voor ogen had.

Weet u niet goed of u voor uw tekst het beste voor proeflezen, reviseren of redigeren kunt kiezen? Neem dan gerust even contact met ons op.